Een belangrijke vraag die je moet stellen als je een zorgverzekering afsluit, is of je een naturapolis of een restitutiepolis wilt. Als je zelf wilt bepalen naar welke arts, tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis je gaat, kun je het beste een verzekering met een restitutiepolis afsluiten. Dan ga je naar de arts of naar het ziekenhuis van je keuze, je betaalt de rekening en declareert je onkosten bij de verzekeraar. De verzekeraar maakt de kosten vervolgens weer over op jouw bankrekening.

Als je een naturapolis hebt, vergoedt de verzekeraar niet de kosten, maar de behandeling. De verzekeraar heeft dan contracten afgesloten met artsen en ziekenhuizen. Je kunt dan niet zelf kiezen naar welke fysiotherapeut je bijvoorbeeld wilt, dit is afhankelijk van de verzekeraar en met welke artsen hij een contract heeft. Doordat verzekeraars collectieve afspraken maken met behandelaars, zijn naturapolissen goedkoper.

Kijk en vergelijk op internet

Je kunt een zorgverzekering afsluiten via je tussenpersoon, maar je bent meestal goedkoper uit als je rechtstreeks een verzekering afsluit. Er zijn verschillende websites waar je terechtkunt voor meer informatie en voor vergelijkingen van pakketten en prijzen.

Wie betaalt de premie?

Zorgverzekeringen bestaan uit twee delen. Het eerste deel is een bijdrage die afhangt van de hoogte van je inkomen. Als je werknemer bent of een uitkering hebt, betaalt je werkgever of uitkeringsinstantie de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is een percentage van je loon of uitkering. Als werknemer betaal je loonbelasting over dit bedrag. Afhankelijk van je inkomen komt dit neer op een paar honderd euro per jaar. Dit wordt automatisch verrekend.

Collectief verzekeren is goedkoper

Veel bedrijven en organisaties hebben een collectief contract afgesloten met een verzekeraar. Wie meedoet aan zo’n collectieve verzekering is een stuk goedkoper uit. Vaak is de premie dan zo’n 10% lager. De meeste mensen zijn lid van zo’n collectief, vaak zonder het te weten. Veel werkgevers hebben bijvoorbeeld een collectief contract voor hun werknemers. Ook vakbonden, ouderenorganisaties, studentenorganisaties en patiëntenvereniging hebben collectieve contracten afgesloten.

Naar het buitenland? Lees de polisvoorwaarden

Het is verstandig om even naar de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering te kijken voordat je naar het buitenland gaat. Waarschijnlijk vergoedt je basisverzekering alleen tegen het tarief dat in Nederland geldt. Eventuele extra kosten betaal je dan zelf. Misschien biedt je aanvullende polis meer mogelijkheden. Maar de kans is groot dat je een reisverzekering nodig hebt.